SPORTEGYESÜLETEKET ÉRINTŐ KORMÁNYRENDELET

2021.02.12.

A bérletidíj-fizetési mentesség tárgyában életbelépett 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelettel kapcsoltban az alábbiakra kívánjuk felhívni sportegyesületeink figyelmét. 

A Kormány rendelkezése értelmében 2021. február 1. és május 31. között nem kell bérleti díjat fizetni az állami és önkormányzati ingatlanok után a gazdaság számos szegmensében tevékenykedő szolgáltatónak, így a sportegyesületeknek sem. 

Kikre vonatkozik a mentesség? 

A mentesség azon szervezeteinkre vonatkozik, amelyeknek az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában álló helyiség tekintetében  

• fennálló bérleti szerződésük van; 

• amennyiben e bérleti szerződés a Rendelet hatálybalépését (2021. február 10-e) megelőzően létrejött; és  

• amennyiben a bérelt helyiségben a bérlő 2020. november 4. napján kedvezményezett tevékenységet végzett. 

 

Mi minősül „kedvezményezett” tevékenységnek? 

 

A Rendelet értelmében kedvezményezett tevékenységnek minősülnek egyebek (pl.: éttermi szolgáltatás) mellett az alábbiak: 

• sportlétesítmény működtetése, 

• sportegyesületi, 

• testedzési szolgáltatás, 

• egyéb sporttevékenység. 

 

Minden bérleti díjra vonatkozik a kedvezmény? 

Nem, a kedvezmény kizárólag helyiségbérleti szerződések tárgyában vehető igénybe.  

 

Mi minősül kedvezményezett időszaknak? 

A Kormány döntése értelmében a bérletidíj-mentesség 2021. február 1. és május 31. közötti időszakra vonatkozik. 

 

Mi a teendő abban az esetben, ha a kedvezményezett időszakra már előre kifizetésre került a bérleti díj? 

Amennyiben a helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján az egyébként bérletidíj-mentes időszakra szólóan már előre kifizetésre került a bérleti díj, úgy a bérbeadó a bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérlőnek köteles visszafizetni. 

Amennyiben a fent leírt kedvezménnyel élni kívánnak, úgy javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a bérbeadóval.