MBSZ 55 Díjazottak

Czakó László

A magyarországi búvárkodás egyik úttörője, aki az ipari búvárkodás, a barlangi merülések, és a roncskutatás területén is aktív. Évtizedekig volt a Debreceni Búvárklub elnöke, kiemelkedő szerepe volt a régió búváréletének fejlődésében. Vezetője a Miskolc város ivóvíz ellátását adó karsztforrások feltárásának és kutatásának. Nevéhez köthető többek között a Monarchia hadihajóinak kutatása. A legnagyobb magyar hadihajót a Szent István csatahajó roncsát az Adriai-tengerben 1994-ben hetvenméteres mélységben találta meg. Czakó László eddig 5 hajóroncsot fedezett fel, de még bőven van terve a jövőre nézve.

Medek Miklós 

A búvárkodás sport és technikai területén is sok évtizede végzi munkáját. Fiatalok generációit ismertette meg a víz alatti világgal, vagy vezette be a búvársportokba. Magyarországon korábbi egyesülete, az MHSZ Egyesült Izzó Búvár Klub volt az első, amelyik víz alatti felvételeket készített, erre azért is büszke, mert abban, hogy végül a búvárkodásba szeretett bele, nagy szerepe volt a víz alatti filmeknek is.

Már 1961-től merül különböző vizekben, ipari munkái mellett tájékozódási búvár-edzőként, versenyek rendezőjeként is rendkívül termékeny és eredményes volt, kiegészülve az oktatás területén végzett munkájáért a hazai búvárélet legnagyobbjai között említhetjük.

Csepregi Oszkár

Több mint tíz éven át a Magyar Búvár Szövetség (MBSZ) elnöke, a Víz alatti Tevékenységek Világszövetségének (CMAS) vezetőségi tagja volt. Az általa alapított Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti szakosztályának vezetője. Kiemelkedő kutatásokat végzett, például az Osztrák-Magyar Monarchia S.M.S. Szent István csatahajó roncsainak feltárásában és az 1723-ban római feliratos köveket szállító bárka felderítésében is közreműködött. 

Több éven keresztül vezette Bölcskénél a Duna medrében rejtőző római erőd, valamint a feliratos és faragott oltárkövek lokalizálását, feltárását, Része volta kövek  származási helyének felkutatásában,,a  bölcskei kőtár létrehozásában. császári palotában található kövek azonosításában. Kutatásainak eredményeiről tanulmányokban, önálló könyvben számolt be. Rendszeres előadja volt németországi, svájci osztrák konferenciáknak. 

 2008-ban a Napkút Alapítvány beválasztotta azon 70. évükbe lépő jelességek közé, akik a legtöbbet tették a magyar kultúráért, tudományért, sportért